Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés

Ahogyan a szociális törvény (1993. évi III. tv.) megfogalmazza, a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Zuglói Családsegítő Szolgálathoz bármilyen egyéni, családi, szociális, foglalkoztatási vagy lelki hátterű probléma vagy kérdés esetén fordulhat.

Ilyenek lehetnek, ha

 • információra, tájékoztatásra, segítségre van szüksége hivatalos ügyeinek intézéséhez
 • életvezetési nehézségekkel küszködik,
 • pár-, és családi kapcsolatain szeretne javítani,
 • pályaválasztással kapcsolatos kérdései vannak,
 • munkakereséshez kér segítséget
 • lakással, lakhatással kapcsolatos kérdései, problémái vannak,
 • jogi segítségre van szüksége,
 • pszichológusi segítséget szeretne
 • konfliktushelyzetek megoldásához kér segítséget,
 • közüzemi hátralékok rendezéséhez kér tanácsot,
 • adósságkezelési szolgáltatást szeretne igénybe venni
 • ha Ön menekült, vagy oltalmazott személyként segítségre szorul.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jelzés alapján az intézmény megszervezi segítségüket, ill. személyesen felkeresi a szociális és mentálhigiénés problémákkal küszködő családok, személyek körét, és tájékoztatja őket a családsegítés céljáról és tartalmáról.