Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyakran ismételt kérdések

Mikor vagyok jogosult lakásfenntartási támogatásra?

Ha a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, azaz 2014-ben 71.250 forintot, illetve ha adósságcsökkentési támogatásra jogosult.
Lakásfenntartási támogatást Budapest Főváros XIV kerület Zugló Polgármesteri Hivatalánál igényelhet.
Az alábbi linken találhatja meg a részleteket:

http://www.zuglo.hu/index.php?01011639_lakasfenntartasi_tamogatas

Hogyan lehetek védendő fogyasztó az ELMŰ Nyrt.-nél és a Főgáz Zrt.-nél?

Amennyiben fogyatékkal élő személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban vagy a vakok személyi járadékában részesül, illetve szociálisan rászoruló személy, aki

• időskorúak járadékában részesül,
• aktív korúak ellátására jogosult,
• lakásfenntartási támogatásban részesül,
• ápolási díjban részesül,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
• nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
• a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

Az alábbi linkeken találhatja meg a részleteket:

http://www.elmu.hu/#!/lakossagi-ugyfelek/hasznos-tudnivalok/vedendo-fogy...
https://www.fogaz.hu/nyitooldal/ugyfelszolgalat/hasznosTudnivalok/gazarK...

Mikor vagyok jogosult Önkormányzati segélyre?

Amennyiben Budapest főváros XIV. kerületi lakcímmel rendelkező szociális rászorult személy,

aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került valamint időszakosan vagy tartósan

létfenntartási gondokkal küzd.

Az alábbi linken találhatja meg a részleteket:

http://www.zuglo.hu/index.php?01012177_onkormanyzati_segely

Hogyan igényelhetek Önkormányzati lakást?

A mindenkori helyi rendelet alapján kiírt pályázat révén.

Az alábbi linken találhatja meg a részleteket:

http://www.zugloizrt.hu/sajat-aktualis-palyazatok/

Mit tegyek, ha kikapcsolták az áram- és gázszolgáltatást?

Amennyiben kikapcsolták az áram- vagy a gázszolgáltatást, minél hamarabb keresse fel az érintett szolgáltatót. Ha késedelmesen keresi fel a szolgáltatót, a visszakapcsolás költségei magasabbak lehetnek.

Kérdéseivel fordulhat a Családsegítő Szolgálathoz.

Mik az előnyei az előrefizetős mérőórának?

Előrefizetős mérőórát az ELMŰ Nyrt.-nél valamint a FŐGÁZ Zrt.-nél lehet igényelni.
Előrefizetős mérőóra esetén nem kap havonta számlát, hanem az ön által feltöltött összeget tudja felhasználni. Fizetési lehetőségeitől függ, hogy milyen összegben tudja feltölteni a mérőórát. A részletekért keresse fel az érintett szolgáltató ügyfélszolgálatait valamint a Családsegítő Szolgálatot.

Hogyan juthatok előrefizetős mérőórához?

Előrefizetős mérőórát az ELMŰ Nyrt. valamint a FŐGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatainál lehet igényelni. Amennyiben védendő fogyasztó az óra felszerelése díjtalan, egyéb járulékos költségek önt terhelik.
Az alábbi linkeken találhatja meg a részleteket:

http://www.elmu.hu/#!/lakossagi-ugyfelek/szamlazas-fizetes/elorefizetos-...
https://www.fogaz.hu/nyitooldal/ugyfelszolgalat/hasznosTudnivalok/gazarK...

Elvesztettem a munkámat, hová fordulhatok segítségért?

Elsőként az illetékes munkaügyi központhoz – XIV. kerület esetében ez a Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége, címe: 1043 Budapest, Kassai u. 24/B. http://munkaugyikozpont.info/budapest-fovaros-kormanyhivatala-iv-kerulet... – érdemes fordulnia, ahol megállapítják, hogy jogosult-e álláskeresési járadékra. Ha igen, a helyszínen megigényelheti az ellátást. Amennyiben nem szerzett jogosultságot rá, de a megelőző két évben 1 évig együttműködött a munkaügyi központtal, és szociálisan rászorult, az önkormányzatnál kérelmezheti az aktív korúak ellátását. Ennek feltételeit az 1993. évi III. tv., valamint az önkormányzat rendelete szabályozza.

Ha betöltöttem a rám irányadó nyugdíj korhatárt, de nincsen meg a megfelelő szolgálati időm, mit tehetek?

Ha elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem jogosult nyugdíjra, és más megélhetést biztosító jövedelme sincs, a járási hivatal időskorúak járadékát állapíthat meg Önnek, ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek (szabályozza: 1993. évi III. tv. 32.§.).

Ki jogosult időskorúak járadékára?

Az a személy, aki
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (22.800,- Ft),
- egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (27.075,- Ft),
- egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft)

Ha nem szereztem jogosultságot sem álláskeresési járadékra, sem más ellátásra, mi lesz az egészségügyi ellátásommal?

Jogosult lehet ingyenes egészségügyi ellátásra, amennyiben a járási hivatal egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából igazolja szociális rászorultságát (megfelel a jövedelmi feltételeknek) és vagyona nincs. Szabályozza az 1993. évi III. tv 54. §-a.