Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Menekültek, oltalmazottak

A menedékjogról szóló 2007. évi  LXXX törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 301/2007 (XI.9.) Korm.  rendelet  alapján 2014. január 1.-től a menekültügyi hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy a menekültügyi hatósággal integrációs szerződést köthet.

A menekült, oltalmazott társadalmi beilleszkedése a családsegítő szolgálat közreműködésével valósul meg. A szerződés megkötés után, a kiköltözést követően a családsegítő munkatársa áll kapcsolatban az ügyféllel és az szerződében, valamit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvényben meghatározottak szerint segíti.

Az integrációs szerződés aláírását követően az ügyfél havi rendszerességgel folyósított integrációs támogatásra jogosult, amiből a gondozási tervben kitűzött célok megvalósítása érdekében kell gazdálkodnia.

A családsegítő szolgálat

  • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt

  • anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezi

  • magyar nyelvtanulási lehetőségeket felkeresési

  • lakhatási lehetőségek felkutatásában segítséget nyújt

  • az integrációs szerződésbe a gondozási terv alapján foglalt társadalmi beilleszkedése elősegíti.

 

 

2007. évi  LXXX törvény a menedékjogról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700080.TV

301/2007 (XI.9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX törvény végrehajtásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700301.KOR