Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Álláshirdetés "Jogi tanácsadó" munkakörre

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

Jogi tanácsadó

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Tájékoztatás - a hatályos jogi szabályokról, eljárásokról, konkrét problémás ügyben a lehetséges jogi megoldások módozatairól, valamint az ügy elintézésében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezethez, hatósághoz, bírósághoz történő irányítás. Iratszerkesztés - minden nem peres és peres eljárással, hatósági és más szervezetek eljárásával kapcsolatos vagy magánjellegű, írásban készített, jogi hatás elérését célzó irat elkészítése, továbbá azok szakszerű – tartalmi és formai követelményeknek eleget tevő – felhasználásában való közreműködés. Magas szintű együttműködés kialakítása és működtetése - az ügyekben releváns intézményekkel, mint bíróságok, rendőrség, hatóságok, önkormányzatok, stb., a család- és gyermekjóléti központ működésével összefüggő szervezetekre és szakemberekre, egyéb a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, jogász
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Erkölcsi bizonyítvány- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szociális intézményben jogi tanácsadásban szerzett tapasztalat

 

 

Elvárt kompetenciák:

  • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,
  • Tanácsadói kompetenciák

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok
  • Erkölcsi bizonyítvány, 3 hónapnál nem idősebb

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázat benyújtás módja:

  • Elektronikus úton: Pataki Józsefné igazgató részére az igazgato [at] zcsk.hu e-mail címen 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.