Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Munkatársakat keresünk

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

1144 Budapest, Füredi park 6.

A"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 1144 Budapest, Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális asszisztensi teendők teljes körű ellátása: a 1997. évi XXXI. törvény, illetve az 1993. évi III. törvény és ezek végrehajtási rendeleteiben, továbbá a helyi rendeleteknek megfelelő végrehajtással kapcsoltasan az esetmenedzser, valamint a családsegítő és tanácsadó munkatársak, továbbá a szakmai vezető napi feladatvégzésének támogatása, adminisztratív jellegű teendők ellátásával. Szakmai, munkaügyi, illetve egyéb, nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok előkészítése, statisztikák készítése, az irattárazással kapcsolatos teendőkellátása. Az intézményhez fordulók tájékoztatása, a szakmai team munkájában való aktív részvétel.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a (257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XIV. KerületiÖnkormányzat juttatási szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt szociális asszisztens munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően.
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást igénybevevőkről) ismerete 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Sándor szakmai vezető nyújt, a 06-70-392-0300 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Email: kozpont [at] zcsk.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt személyeka pályázókat meghallgatják és előbírálást követően a kiválasztottakat az igazgató személyes meghallgatja.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

1144 Budapest, Füredi park 6.

A"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 1144 Budapest, Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti Központ esetmenedzseri feladatai

Illetmény és juttatások:az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a (257/2000. (XII.26.) kormányrendelet és a XIV. KerületiÖnkormányzat juttatási szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem felsőfokú szociális alapvégzettség,
 • számítógép kezelői alapismeret (MS Office, internet)
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
 • gyermekjóléti szolgálatnál szerzett 3-5 év családgondozói tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mediátori, vagy családterapeuta képesítés és gyakorlat
 • csoportok vezetésében szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák: 

 • jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,
 • rendszerszemléletű szakmai szemlélet
 • esetvitelhez kapcsolódó adminisztráció magas szintű ismerete
 • team munkában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 • nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Sándor szakmai vezető nyújt, a 06-70-392-0300 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Email:kozpont [at] zcsk.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt személyeka pályázókat meghallgatják és előbírálást követően a kiválasztottakat az igazgató személyes meghallgatja.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

1144 Budapest, Füredi park 6.

A"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű. 2016. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 1144 Budapest, Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Komplex Családsegítés

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,
 • számítógép kezelői alapismeret (MS Office, internet)
 • gyermekjóléti ellátásban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák: 

 • Jó szintű rendszerszemlélet, problémamegoldó készség, kommunikációs készség, önálló munkavégzés,
 • Esetvitelhez kapcsolódó adminisztráció jó szintű ismerete,
 • Kiváló szintű együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 • nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csák Szerénke szakmai vezető részére a szolgalat [at] zcsk.hu e-mail címre.
   

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt munkatársak végzik a pályázatok előszűrését. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok előbírálata után az igazgató személyesen hallgatja meg a kiválasztottakat.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:2016. április 29.