Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletes információk a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról szóló törvénymódosítási javaslat elérhető a parlament holnapján

Javasoljuk a parlament holnapján is elérhető törvényjavaslatot értelmezően olvasni, hiszen számos félretájékoztatás és pánikkeltés van a különböző oldalakon.

 

A javaslat finanszírozási lába a költségvetési törvény javaslatban biztosított és csaknem félmilliárd többletforrást von a rendszerbe, ami alapján alaptalanok azok a közlemények, amelyek forráskivonásról és munkaerőkivonásról szólnak.

 

A MACSGYOE folyamatosan követi a szakmai egyeztetéseket és információkkal fog szolgálni a területen dolgozóknak és véleményüket továbbítja a döntéshozatalt előkészítők felé.

A jogszabálytervezet szerint a következő feladatmegosztás törtérnik:

Család- és gyermekjóléti központ feladatai (a járás valamennyi településén élő lakosságra kiterjedően)

• Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok:

a) javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
b) feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
c) családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
d) utógondozás (nevelésbe vétel megszűnését követően)

• Speciális szolgáltatások:

a) kapcsolattartás elősegítése, kapcsolattartási ügyelet
b) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti ügyelet - telefonos segítőmunka
c) utcai, lakótelepi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
d) kórházi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
e) jogi tájékoztatásnyújtás
f) pszichológiai tanácsadás
g) családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia biztosítása
h) szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára 
i) szociális diagnózis készítése, szükségletfelmérés 
j) menekültek integrációjának segítése (arra kijelölt központok esetén)
k) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (új feladat 2018. január 1-től)
l) kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (új feladat 2017. január 1-től)

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai (polgármesteri hivatallal nem rendelkező települések esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti településen)

• információnyújtás
• jelzőrendszer működtetése 
• kríziskezelés
• esetmenedzselés – koordináció

a) ellátásokhoz való hozzájutás segítése - közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen kívül)
b) természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság megállapításában, folyósításban és felhasználásban való részvétel erre való felhatalmazás esetén /helyi rendelet/)

• eseti gyámként kirendelhető családgondozó biztosítása
• általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)
• családgondozás – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka
• csoportmunka
• egyéni- és csoportos készségfejlesztés
• közösségfejlesztés
• folyamatos kapcsolattartás és együttműködős a járásszékhelyen működő szociális és gyermekjóléti központtal

További információkat fogtok még kapni hamarosan a törvényjavaslattal kapcsolatos döntésekről.

A törvényjavaslat elérhető az alábbi linken:

http://www.parlament.hu/irom40/05052/05052-0008.pdf

Forrás: Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete