Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tűzifajuttatás

Zugló Önkormányzatának köszönhetően idén is van lehetőség tűzifajuttatást igényelni. A kérelem letölthető az alábbi linkre kattinva.

 

Ki igényelheti?

Az a rászoruló, akinek jövedelmi és vagyoni helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának fűtése, és tűzifajuttatás nélkül lakását nem tudja emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre felfűteni.

Milyen feltételek fennállása esetén igényelhető?

Ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 57.000 forintot és nem rendelkeznek a rendeletben meghatározott vagyonnal (összértéke 3 millió forint, kivéve munkába járáshoz használ gépjármű). Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a házastárs valamely tagja aktív korúak ellátásában, adósságcsökkentési támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül.

Mit kell tudni a támogatás formájáról?

A támogatás természetbeni juttatás, a juttatható tűzifa mennyisége fűtési idényenként és háztartásonként legfeljebb 5 m3.

Mikor nyújtható be a kérelem?

A kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24. – szeptember 21.

Hol nyújtható be a kérelem?

A kérelem a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központban nyújthatók be a fent megnevezett időpontban.

A kérelmek kitöltésében és csatolandó mellékletek összeállításában kérheti a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségét is.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- Vagyonnyilatkozat (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete)

- Jövedelemigazolást, amely:

a) Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek munkáltatója által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi támogatás összegének igazolása

b) Nyugdíjas esetében nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány és kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény

c) Vállalkozásból származő jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum.

d) Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolás bírói ítélet vagy nyilatkozat

e) GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes)

- Egyéb igazolások

a) Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,

b) Hallgatói jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás

c) Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés

d) Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás)

 

A kérelem benyújtása és az eljárás teljesen ingyenes.

Forrás: Zugló Önkormányzatának honlapja