Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságkezelési program keretébe az alábbi adósság típusok tartoznak:

 • lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz-és csatornahasználati, szemétszállítási több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás).
 • közösköltség-hátralék.
 • önkormányzati lakbérhátralék.

 

Milyen feltételei vannak az adósságkezelési programban való részvételnek: 

 • az összes adósság haladja meg az 50.000 Ft-ot és azok egyike legalább hat  havi legyen, vagy a közüzemi díjtartozása miatt már a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá,
 • a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakás
 • az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (önrész) megfizetésének vállalása
 • a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál adósságkezelési tanácsadáson való részvétel vállalása.

 

Az önkormányzat által nyújtható adósságcsökkentési támogatás mértéke és időtartama és folyamata: 

 • A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000 forint lehet.
 • A támogatás igénybe vehető egy összegben vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.
 • Az adósságcsökkentési támogatást az adósság követelőjének folyósítják.
 • Az adósságkezelési programban való részvétel idejére lakásfenntartási támogatást folyósít az Önkormányzat, mely egy közüzemi számlához igényelhető.
 • Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az önkormányzat által nyújtható támogatás mértékét, az adósságok közül, a lakhatást leginkább veszélyeztetőt kell a program keretei között kezelni.

 

Mit kell vállalnia az adósnak a program keretén belül?

 • Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval.
 • Az adós köteles hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk megismeréséhez és nyilvántartásához.
 • Aktívan közreműködik az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában
 • Havonta minimum egy alkalommal a tanácsadójával személyesen találkozik és tájékoztatja adósságának alakulásáról, saját havi és önrész befizetését igazolja.
 • Az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában szerződést köt a tartozás önrészének megfizetéséről a szolgáltatókkal.

 

Amit még fontos tudni az adósságcsökkentési támogatásról:

 • Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő, szociális támogatásnak minősül.
 • Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és az adósnak kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe vagy az általa vállalt önrész törlesztését nem teljesíti, valamint ha az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vétele folyamán a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, és annak okát nem jelzi családgondozója felé.
 • Az adósságcsökkentési támogatás lezárulta után 24 hónapig, szankciós megszüntetés esetén 48 hónapig nem vehető ismételten igénybe.
 • A támogatást szabályozó helyi rendeletet az alábbi linken találja meg.