Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Hálózat Alapítvány

Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány által nyújtott lehetőségek

Az Alapítvány célja a szociálisan rászorult fővárosi polgárok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében, ha önerejükből nem képesek fedezni a még elfogadható szintű lakhatás költségeit. Támogatásban részesíthetők azon magyar állampolgárok, akik rendelkeznek budapesti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel és megfelelnek a konkrét támogatási feltételeknek.

Az Alapítvány távfűtés, víz-csatorna, szemétszállítási díjtartozásban és kivételes esetekben (ha az önkormányzati bérleti szerződés felmondásra kerül) lakbérhátralék kiegyenlítésében nyújt támogatást.

A Családsegítő Központon keresztül benyújtott kérelmeket a hátralék nagysága, a kérelmező rászorultsága, a hátralék felhalmozódásának körülményei alapján vizsgálja a Hálózat Alapítvány.

A támogatás összege a hátralék keletkezésének időpontjától is függ.

Időszak

Saját rész

%

Támogatás

 %

2012. XII. 31. előtt keletkezett hátralék esetében

10

90

2013. I. 1 – 2013. XII. 31. között keletkezett hátralék esetében

20

80

2014. I. 1 – 2014. XII. 31. között keletkezett hátralék esetében

30

70

2015. I. 1. után keletkezett hátralék esetében

70

30

A támogatást csak akkor utalja át az Alapítvány, ha a kérelmező már befizette a vállalt önrészt. Az önrész befizetési módjáról – egyösszegű befizetés, vagy részletfizetés - a kérelmezőnek kell megállapodnia a Szolgáltatóval, valamint folyamatos kapcsolatban maradnia a Családsegítő Központtal.