Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzserek

Milyen helyzetekben érdemes hozzánk fordulni?

 • Sürgős segítséget igénylő krízis esetén, mint pld. betegség, haláleset, lakhatási krízis, stb.
 • Családon belüli erőszak esetén.
 • A gyermek testi, lelki egészségével összefüggő problémák esetén.
 • Ha a gyermek viselkedésének, magatartásának megváltoztatásához nem állnak rendelkezésre az alkalmas nevelési ismeretek és készségek.
 • Akkor, ha a problémák a család és a különféle intézmények közötti együttműködési nehézségekkel, konfliktusokkal függnek össze.
 • A család kapcsolati problémái (szülők között, szülő és gyerek között, gyerekek között, a család és a tágabb család között) esetén.
 • Ha a család anyagi ellehetetlenülése a gyermekekről való gondoskodást fenyegeti.
 • Ha hatósági intézkedésre, gyermekotthoni elhelyezésre van szükség.
 • A gyermek jogait sértő bánásmód esetén.

 

Hogyan segítünk?

 • A különféle pénzbeli és természetbeni támogatásokról, szolgáltatásokról szóló, az ügyek intézésével kapcsolatos információk közvetítésével.
 • Egyéni tanácsadással és családi konzultációkkal, azaz segítünk tisztázni a problémát, és az érintettek részvételével, alkalmas és kivitelezhető megoldások megtalálásában nyújtunk segítséget.
 • Családlátogatással, érdekképviselettel, közvetítéssel.
 • Szükség esetén egyéb segítők, szakértők és szolgáltatások bevonásával.

 

Kapcsolatfelvétel módja

 • A segítséget igénylők saját döntés alapján, önként keresik fel a Központot.
 • A gyermekkel, családdal kapcsolatban álló intézmények jelzése vagy azok javaslata alapján
 • Egyes hatóságok (rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámhivatal, jegyzői gyámhatóság) jelzése, felkérése után.
 • Gyermek súlyos veszélyeztetettségét jelző állampolgári bejelentés alapján.