Család- és Gyermekjóléti Központ

Fejlesztőpedagógus

A mai iskolarendszer, a hagyományos szerepek átalakulóban vannak, ezért kulcsfontosságúvá válik, hogy a megkövetelt tudástartalom kibővüljön olyan tevékenységekkel és normákkal, amelyek jelentősen csökkentik a diákok már meglévő hátrányait, lehetőséget biztosítva arra, hogy sikeresen integrálódjanak a társadalomba. Azoknál a gyerekeknél, akiket sorozatos környezeti-, szociális- és morális ártalmak érnek, fennáll a veszélye, hogy ez kudarcorientáltsághoz és negatív énképhez vezet.

Az életritmus felgyorsulása, a család összetartó erejének gyengülése, a megnövekedett társadalmi mobilitás, fokozott alkalmazkodást és fejlődést kíván, amely egyre több terhet rak a szülők, s ezáltal a gyermekek vállára is. A szabadidős programokra kevés idő jut, az együtt töltött idő, napi egy-két órára zsugorodik. A gyermekek passzív neveltetése mutatkozik meg abban, hogy a mai elektronikus világban, a számítógépes játékok, a televízió, filmek világában, a szórakoztatóipar elsődleges célközönségeként vesznek részt az életben, amely labilis magatartás vonhat maga után.

Mindezek tükrében A Zuglói Családsegítő Központban a családok, gyermekek számára lehetőség nyílik a következő szolgáltatások igénybevételére:

  • a gyermek életkorának megfelelő képességfelmérés (3 éves kortól), melyről pedagógiai vélemény készül, s amennyiben szükséges további kivizsgálásra teszünk javaslatot (Nevelési Tanácsadó, logopédiai ellátás, stb.)
  • fejlesztő foglalkozások
  • nevelési tanácsadás, fórum
  • életvezetési tanácsadás
  • apcsolattartás az óvoda, iskola pszichológusával, fejlesztőpedagógusával
  • osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, védőnőkkel
  • szükség esetén terep munka (iskola, óvoda látogatás)
  • Tükörterem (Magántanulók csoportja, heti 1 alkalommal)
  • Lépőkövek Műhelyfoglalkozás szülőknek kéthetente (célja, egy olyan pozitívan befolyásoló környezet megvalósítása, mely segít, hogy elkerüljük az iskola első osztályában a tűzoltást)