Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Jogász

Intézményünkben ingyenes jogi tanácsadást vehetnek igénybe a zuglói lakosok.

A jogi tanácsadás magában foglalja:

  • Egy adott élethelyzetben, szituációban alkalmazandó jogszabályokról való tájékoztatást.
  • Annak mérlegelését, hogy az ügyfél számára milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, mely illetékes szervhez, hatósághoz kell fordulnia problémája orvosolása végett.
  • Amennyiben az ügy természete engedi: rövid beadványok, válaszlevelek elkészítését.
  • Ha a peres eljárás indítása indokolt: segítséget keresetlevél elkészítésében, s az eljárás figyelemmel kísérését az ügyfél által beszerzett tárgyalási jegyzőkönyvek alapján.
  • A tárgyaláson történtek kiértékelését és a további lehetőségek mérlegelését.
  • Már folyamatban lévő peres, vagy egyéb közigazgatási eljárásban keletkezett iratok értelmezését, illetve a megfelelő reakció kidolgozásában való segítséget.

A tanácsadás elsősorban családjogi, vagyonjogi és munkajogi problémákra terjed ki.

A tanácsadás folytán az ügyfél megfelelő felkészültséget szerezhet ahhoz, hogy saját ügyében eljárjon, s önmagát sikerrel képviselhesse akár a bíróság, akár a közigazgatási szervek előtt.