Család- és Gyermekjóléti Központ

Az alapvető jogok biztosának felhívása a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen

„Tegyünk együtt ellene" – Az alapvető jogok biztosának felhívása a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem első európai napja alkalmából

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala csatlakozott az Európa Tanács kampányához, amely a gyermekek szexuális zaklatása, bántalmazása és kizsákmányolása elleni védelemre, a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Székely László ombudsman szerint az ilyen ügyek látenciájával, a felelősség elhárításával kapcsolatos tapasztalatok figyelmeztetnek arra, hogy – a jogalkotótól az állampolgárokig – mindenkinek van tennivalója a védelem terén. A gyermekek szexuális zaklatása elleni fellépés a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb, közös feladata.

November 18-a a gyermekek szexuális zaklatása elleni védelem érdekében meghirdetett első európai nap. Ennek kapcsán az alapvető jogok biztosa kiemeli, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak semmilyen formája – közöttük a szexuális zaklatás – nem lehet indokolható vagy magyarázható. A gyermekekkel szembeni erőszak ugyanakkor megelőzhető lehet és az eszközök között szerepet kaphat a bizalom, a tájékoztatás, a segítségnyújtás és a figyelem. A gyermekek szexuális bántalmazása és zaklatása – ahogyan az erőszak más formái is – a világ minden országában, így hazánkban is létező jelenség, kultúrától, társadalmi osztálytól, iskolázottságtól, jövedelemtől és etnikai származástól függetlenül. Az európai összesített adatok szerint az esetek csaknem háromnegyedében a gyermek ismeri az elkövetőt, az ismerős vagy akár családtag által elkövetett szexuális zaklatási ügyeknek azonban legfeljebb tizedére derül fény.

A probléma nagyságrendjét mutatja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján Európában nagyjából minden ötödik gyermek áldozatul esik a gyermekek elleni erőszak egyik legrosszabb, legsúlyosabb következményekkel járó formájának. A szexuális erőszak a gyakorlatban számos formát ölthet. Ilyen lehet a vérfertőzés, a gyermekpornográfiában való részvételre, illetve gyermekprostitúcióra kényszerítés, az emberkereskedelem, illetve a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás. Mindezek súlyos, nemegyszer helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a gyermekek mentális és fizikai egészségében, a következmények még felnőttkorukban is gyötrik, fájdalomban és szégyenben tartják az áldozattá vált egykori gyermekeket.

Az elkövetők felelősségre vonása mellett ebben az érzékeny kérdésben legalább annyira fontos a megelőzés, az áldozatok segítése, jobb védelmük az igazságszolgáltatás rendszerében, illetve hogy legyenek olyan emberek a gyerekek életében, akihez bizalommal fordulhatnak, hogy merjenek szólni. A biztos hangsúlyozza, hogy lényeges a digitális világban leselkedő veszélyek felismerése, a jogtudatosság, az ezekről folytatott párbeszéd a gyermekek és szüleik között. A gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatás elleni küzdelem különösen fontos szereplői a védőnők, a pedagógusok, a gyámhatóságok, de az ombudsman szerint szélesebb értelemben mindenki tagja a jelzőrendszernek. Az alapjogi biztos ennek a jelzőrendszernek egyes hiányosságait vizsgálja, az azonosított problémák megoldására ajánlásokat tesz a rendszer működtetőinek.

Az ombudsman emlékeztet: Magyarország éppen idén augusztusban iktatta törvénybe az Európa Tanács égisze alatt 2007-ben elfogadott Lanzarote-i Egyezményt, amely számos kötelezettséget tartalmaz. Az Egyezmény egyenlő védelmet kíván nyújtani a gyermekeknek, a résztvevő európai országok számára közös követelményrendszert és meghatározásokat vezet be. A cél a gyermekek legfőbb érdekének szem előtt tartása, az együttműködés biztosítása, a szexuális kizsákmányolás, bántalmazás megelőzése, a szexuális bűncselekmények áldozatainak védelme, az elkövetők felelősségre vonása. A biztos fontosnak tartja kiemelni, hogy a jelenlegi negatív tendenciákon helyben, a kisebb közösségekben a hatályos jogszabályok, a módszertani ajánlások következetes alkalmazásával lehet változtatni.

Az Európa Tanács a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelmének európai napja alkalmából készített angol nyelvű videója itt látható.

Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala