Család- és Gyermekjóléti Központ

Szakmai konszenzus a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítéséről

A kormányzat egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés, valamint a gyermek Alaptörvényben garantált védelemhez való jogának biztosítása – mondta el Czibere Károly államtitkár a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének XXIV. szakmai konferenciáján.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ennek a célnak a megvalósításához járul hozzá a gyermekjóléti szolgáltatás, mint a gyermekvédelem első védvonalának megerősítése, ami a gyermekjóléti központok számának növelését és azok bázisán a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés integrációjának megvalósítását jelenti. Ezeket a változtatásokat széleskörű szakmai egyeztetések előzték meg, az intézkedések konszenzuson alapulnak.

A Gyermekvédelmi Törvény a gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése érdekében úgy rendelkezik, hogy 2016. január 1-jét követően új gyermekjóléti szolgálat és családsegítő szolgálat kizárólag integráltan hozható létre. A módosítás célja, hogy az átalakítás első lépéseként koncentrálja az erőforrásokat a gyermekjóléti szolgáltatás érdekében.

A kormányzat megnégyszerezi a gyermekjóléti központok számát, létre hozzák a járásközponti önkormányzati fenntartású család- és gyermekjóléti központokat, amelyek száma országos szinten 48-ról 198-ra emelkedik. 2016-tól növekszik a szolgálatok támogatása 10 százalékkal, tehát a jelenlegi 5 milliárd forinttámogatás éves szinten további 460 millió forinttal emelkedik.

A jövőben a hátrányos helyzetű térségek több forrást kapnak, hogy az ellátandó családok számához igazodva a térség több szakembert tudjon foglalkoztatni, illetve – az eddig csak a megyei jogú városokban elérhető – speciális szolgáltatások hozzáférhetővé váljanak.

Az ágazat dolgozói kézzel fogható bizonyságát tapasztalhatják meg annak, hogy a kormány teljesítette ígéretét. A kormány tisztában van azzal a küzdelemmel, szolgálattal, amit ezekben az intézményekben nagyon nehéz körülmények között végeznek. Éppen ezért 2014-ben 12 milliárd forint összegű bérpótlékról döntöttek, amelyet minden dolgozó megkapott és 6-17 ezer forint közötti összeget jelentett. Ezután álltak fel az életpálya-munkacsoport, harmadik lépésként pedig döntöttek a mostani, 7,6 milliárd forint összegű bérkiegészítésről.

Forrás: Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság