Család- és Gyermekjóléti Központ

VÉDELEMBE VÉTEL, avagy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a gyermekjóléti alapellátás rendszerét

Az évek óta zajló szakmai viták, illetve saját élményként segítőként is megélt tapasztalatait foglalta össze alább közölt írásában Takács Imre, amit azzal a szándékkal adunk közre, hogy vitát indítsunk el az írás által érintett kérdésekben.

 

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársunk!

Mint az bizonyára Önök, illetve előttetek már ismert, a Parlament ez év nyarán a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő rendszerszerű beavatkozásokat előirányzó törvénymódosításokat fogadott el. Egyesületünk, de a szakma is régóta keresi azokat az intézményi, szakmai utakat, változtatási lehetőségeket amellyel hatékonyabbá lehet tenni a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás rendszerét.

Az évek óta zajló szakmai viták, illetve saját élményként segítőként is megélt tapasztalatait foglalta össze alább közölt írásában Takács Imre, amit azzal a céllal adunk közre, hogy vitát indítsunk el az írás által érintett kérdésekben azzal a szándékkal, hogy annak eredményeként egy működőképes és a jelenleginél jobb, hatékonyabb rendszer létrejöttére tehessünk javaslatot.

Jelezzük itt is, hogy a napokon belül meghirdetésre kerülő, - ez év október közepére tervezett - Konferenciánkat is e cél szolgálatába állítva kívánjuk megszervezni.

A véleményeket itt a Portálon, a megadott e-mail címen és telefonon is várjuk!

Az anyag le is tölthető ide kattintva!

Szerkesztő

 

VÉDELEMBE VÉTEL

avagy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a gyermekjóléti alapellátás rendszerét

(Takács Imre szociológus e-mail: takacs55imre [at] gmail.com Tel.: +36 30 942 8987)

 

Úgy érzékelem, hogy a törvényváltozás (Szt., Gyvt.) után, a rendeletváltozás előtt a védelembe vételhez kapcsolódó eljárás váltja ki a legnagyobb vitát.  Ehhez szeretnék hozzájárulni személyes tapasztalataimmal.

Ahhoz, hogy a dologról megfelelő véleményt tudjunk formálni, részleteiben szükséges a kérdéskört áttekinteni.

Személyemben is érintett vagyok, hiszen a 2005 évi országos konferenciánkon már kifejtettem, (Megjelent: HÁLÓ XI. évf. 2005. aug.-szept.) hogy az alapellátás utáni védelembe vételt követő gondozási folyamat sok esetben diszfunkcionális hatású, javasoltam a feladatkörök elkülönítését. Ezt javasoltuk több Kormánynak, végül is a mostani kezdett érdemben foglalkozni vele.  Nagyon örülök annak, hogy mára a gyermekvédelmi  szakma nagy része is egyetért a szükséges változtatásokkal. (Ez korábban nem volt egyértelmű.)

A védelembe vételi eljárással kapcsolatban egy alkalommal történt korrekció (2009 évben): attól kezdve nem lehet nagykorúságig védelemben tartani egy gyermeket. (Évente felül kell vizsgálni)

Ez a problémát nem oldotta meg, csupán tovább növelte az adminisztrációt és a bizonytalanságot, de rávilágít a kérdéskörben jelen levő zavarodottságra, bizonytalanságra, a valós megoldások elodázására. Sok esetben 12-16 éves kortól a nagykorúságukig védelembe voltak véve, vagyis veszélyeztetettek voltak a gyermekek a változás legkisebb esélye nélkül. Ugyan az a családgondozó gondozta őket, ugyanúgy, mint az alapellátásban, nem részesültek többletszolgáltatásban, és veszélyeztetettként kezdték meg felnőtt életüket.

Mint jogintézmény is problematikus, hiszen a rendszer a fokozatokra épül:  alapellátás-védelembe vétel, nevelésbe vétel. Ez a gyakorlatban nincs így, a védelembe vétel „lejárta" , eredménytelensége után sem kerül  - többnyire - a gyermek  szakellátásba. Ismét alapellátás, majd védelembe vétel, és így tovább. Vagyis semmilyen lényegi problémamegoldás nem történik, nem  kerül  jobb helyzetbe a gyermek, és legtöbb esetben a családból sem kerül kiemelésre. Vagyis a rendszer fenyegetettségi helyzetet teremt, de a fenyegetést nem váltja be, így hiteltelenné válik az intézmény is.

Viszont a diszfunkcionális hatása óriási:  a kliensek elidegenednek,  félnek segítséget kérni a gyermekjóléti szolgálatoktól, mert „ők veszik el a gyerekeket"  ahelyett, hogy segítenének.  Ez nem csak médiahír, személyesen is találkoztam több ilyen esettel.

Ma már a gondozási esetek többsége nem önkéntes segítségkérésre történik, hanem kötelezettségként, előírásra, vagy a jelzőrendszer javaslatára. Beigazolódni látszik Szöllősi Gábor jelzett félelme, amely szerint - már évekkel ezelőtt - olyan tendenciát látott, amelyben kezdett „visszalopakodni" a régi rendszer, a „védő-óvó" intézkedések világa, a kontroll. Ezzel elveszni látszik a Gyvt. legfőbb erénye, a szolgáltatások széles skálájának biztosítása, ezek prioritása a hatósági intézkedésekkel szemben. Ennek több oka érhető tetten: Pl. eszközök, módszerek hiánya, jogszabályi kényszer, szakemberhiány, képzési hiányosságok, stb..

Az ellenőrző (kontroll) funkció

A funkció működésével kapcsolatban számos probléma van jelen:

1.     Kizárólag a kliensekre (családokra) terjed ki

2.     Azokban az esetekben is a családok kerülnek kontroll alá, amikor a probléma „nem az ő hibájukból" ered. Pl.: Az iskola rendszerabúzusa váltja ki a gyermek antiszociális magatartását. Az alacsony minimálbér miatt nem tud lakást bérelni, stb..

3.     A kontroll nem terjed ki azokra az intézményekre, amelyek a családok számára szolgáltatásokat biztosítanak. Ezért gyakran előfordul, hogy a családokat teszik felelőssé az intézmények helyett. Ezért a kontrollt ki kell terjeszteni a szolgáltatóra vonatkozóan is. (A gyermekjogi képviselő intézménye erre nem alkalmas!)

Melyek a legfőbb problémák?

1.     A gyermekjóléti szolgáltatás célja a korábbi csaknem kizárólagos hatósági kontroll helyett szolgáltatások biztosítása. A szolgáltatások és az ellenőrzés együttes jelenléte legyengíti egymás hatását , csökken a hatékonyság.

2.     Nem lehet kialakítani egy kölcsönös elfogadó segítő kapcsolatot, hiszen az amúgy is meglevő szociális függőség mellett jogi függőség is fennáll.

3.     Nem különül el a szolgáltatási paletta az alapellátás és a védelembe vétel esetén, vagyis „ugyan azt kapják".

4.     A kontroll funkció sem működik maradéktalanul, mert nincs tényleges szankció. (Sokszor pl.: A védelembe vétel eredménytelensége után nem történik kiemelés, vagy sokszor a  bántalmazottnak kell menekülni, stb..)

5.     Sok esetben olyan stigmát jelent a gyermeknek, amely hátráltatja fejlődését, rosszabb helyzetbe hozza.

6.     Amennyiben ugyan az a személy gondozza mindkét esetben, az a szociális munkás számára is szerepzavart okozhat

7.     A szociális munkások a képzés során elsősorban a segítés fortélyait sajátítják el, a szankcionálás területén kevésbé jártasak, és az másfajta személyiséget követel meg. (Van, aki erre képtelen és fordítva, van aki csak szankcionálni képes.)

8.     A jogszabály nem biztosít többletszolgáltatásokat a védelembe vett gyermekeknek, pedig még az elnevezése is ezt sugallja. (Pl.: Anya három gyermekkel, nem tudja fizetni az albérletet, alapellátásban nem, vagy nagyon nehezen jut be egy CSAO-ba.  Védelembe vett gyermek apja munkanélküli, de nem élvez elsőbbséget a közmunka során. (Anyagi veszélyeztetettség!)  Nem élvez elsőbbséget a lakáspályázatokon, nem kap kiemelt anyagi támogatást, sürgősségi orvosi ellátást, stb..

9.     A szociális munka területén sem kapnak többet a védelembe vett gyermekek, családok. Ugyan azok az eszközök, tudások állnak rendelkezésre. A szociális munkások nem használnak speciális módszereket a segítésükre.

10.  Gyakran a védelembe vétel  kimerül az előírásokkal, hogy mit kell teljesíteniük, de a hogyanhoz nem kapnak számukra megfelelő segítséget. Hiányos a szegénykultúra értékei között élő családok segítésének módszertana.

11.  A védelembe vételi, vagy más hatósági intézkedésre tett (gyermekjóléti szolgálat) javaslat diszfunkcionális a szolgálat alaptevékenységével. A szociális munka arról szól, hogyan tudom fejleszteni, képessé tenni, eszközökkel, pozitív önértékeléssel felruházni a segítségre szorulókat. A javaslatban viszont azokat a tényezőket kell felsorolni, amelyekkel bizonyítom a gyermeknevelési alkalmatlanságot, az együttműködési készség hiányát a családnak. És ezt természetesen a családdal is meg kell beszélnem, ha hiteles akarok maradni. (Ne az iratanyag láttán, az értekezleten döbbenjen meg!) Vagyis „minden rosszat" össze kell gyűjtenem ahhoz, hogy megfelelően alá tudjam támasztani a javaslatomat. De mit jelent az „együttműködési készség" hiánya? Milyen tények alapján döntöm el, hogy a kliens még nem tart ott a fejlődésben, azért nincs változás, vagy „szándékosan" nem akar változtatni. Ezen a területen rengeteg problémát tapasztalok, hiszen a szociális munkások egyre nehezebben értik meg a mélyszegénységben élőket a nagyfokú értékbeli diszkrepancia miatt.

 

Milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak?

1. A gyermekjóléti szolgálat kizárólag önkéntes alapú szolgáltatásokat biztosít

2. Kibővítésre kerül a szolgáltatási rendszere, a prevenció az érdekvédelem,, a közösségi szociális munka

3. A védelembe vett gyermekek, szüleik számára pontosan körülhatárolt többletszolgáltatások biztosítása. (Elsősorban lakhatás, megélhetés, munkavégzés, prevenció)

4. Semmilyen fenyegetettségi helyzet nem alakulhat ki

5. Igénybe vétele ajánlott, de nem kötelező

6. A védelembe vett gyermekek ellenőrzését végző szolgálat (hatóság) kontrollként működik, valamint megajánlja a szolgáltatásokat.

7. A kontroll valódi kontroll legyen, jól kiszámítható következményekkel.

Milyen veszélyekkel kell szembenézni?

1.     Az érintett család nem veszi igénybe önként a szolgáltatásokat, ezért „magára marad" a problémával

2.     Jelentős erőfeszítéseket igényel a motiváció megteremtése a szükséges változások eléréséhez

3.     Nem fog megfelelő eszközrendszer a szakemberek rendelkezésre állni

Milyen erősségek kerülnének előtérbe?

1.     Növekvő motiváció a változás irányába a kliensek részéről

2.     Növekvő szolgáltatási kínálat

3.     Függőségi helyzet csökkenése

4.     A tényleges változások arányának növekedése

5.     Alacsonyabb intézményi fluktuáció. (Sok szakember a kontroll funkció miatt hagyta el a pályát.)

6.     Hatékonyabb szociális munka

A fentiek figyelembe vételével milyen megoldások lehetségesek

 

1.     A gyermekjóléti szolgálat gondozza a családot (kötelező igénybe vétel mellett), a gyermekjóléti központ ellenőrzi a hatóság által előírt változások megvalósulását. A szolgáltatók közti koordinációt a gyermekjóléti szolgálat látja el. Ennek előnye az „egykezűség", átláthatóság. Hátránya: a kötelezés miatt a segítő és kontroll funkció nem teljes értékű szétválasztása.

2.     A gyermekjóléti szolgálat gondozza a családot (kötelező igénybe vétel mellett), a gyermekjóléti központ ellenőrzi  a hatóság által előírt változások megvalósulását, valamint  koordinálja a különböző szolgáltatók  munkáját. Ennek előnye az erősebb nyomásgyakorlási hatás a szolgáltatókra, hátránya az információáramlás lassúsága. (Folyamatosan kell informálni egymást az intézkedésekről, hatásokról)

3. Nincs kötelező gondozás előírása, a gyermekjóléti központ egy „változási tervet" készít, amelyet a családnak végre kell hajtania. Ez esetben a központ megajánlja  az igénybe vehető, a gyermekjóléti szolgálat és az intézmények által biztosított ellátásokat. A szolgáltatások részletesen , konkrétan felsorolásra kerülnek. (Ebbe természetesen bele értendő a segítő kapcsolat, a gondozás is.) A kliens szabadon dönthet az igénybe vételről. Előnye az autonómia biztosítása, a segítő és kontroll funkció teljes mértékű szétválasztása, hátránya a szolgáltatások igénybe vételének esetlegessége. A központ elsősorban ellenőrző szerepet tölt be.

4.     A gyermekjóléti központ biztosítja a gondozást és az ellenőrzést, a gyermekjóléti szolgálatnak nem kliensei a védelembe vett gyermekek. Előnye: a szolgáltatások megosztása, a központ és szolgálat között, egy kézben történő összpontosulás Hátránya: fizikai távolság a kliens lakóhelyétől,  a központ nagy leterhelése, a segítő és kontroll funkció (amit szeretnénk elkülöníteni) összecsengése.

Természetesen lehetnek még más változatok is, csak a megvalósítás szempontjából legesélyesebbeket vettem figyelembe.

Ugyanakkor minden változat esetében van  egy megkerülhetetlen dilemma, ami nem is igazi dilemma, hiszen nincs sok választási lehetőség.  Ki tesz javaslatot a védelembe vételre, és kinek teszi? Ezt tehetik a jelzőhálózat tagjai, de ma leggyakrabban a gyermekjóléti szolgálatok teszik, ha nem találkoznak együttműködéssel, vagy nem megfelelő a változás.  És erről természetesen tudomása van az érintett családoknak is. (Reményeim szerint ezt nem fenyegetésként használják, és  megfelelően felkészítik rá a családot) Az olyan esetekben, amikor a jelző hálózat tesz javaslatot  a védelembe vételre, ki készíti el a szükséges helyzetértékelést? A központ, vagy a szolgálat?

Másik dilemma, hogy mi történjen akkor, ha nem önként jelentkezik a család a problémájával, hanem a hálózat jelez enyhe veszélyeztetettséget (Pl.: Csúnyán beszél a gyermek a tanárokkal, és a szülők nem kívánnak együttműködni, (Több magasabb státusú családnál volt hasonló eset.) az ügyvéden keresztül kommunikálnak. Lehet tanácsot adni az iskolán keresztül is, főleg ha van iskolai szociális munkás, de tehetünk-e, és mely esetekben tegyünk  védelembe vételi javaslatot? Kívánatos az együttműködési készség előmozdítása, de elutasítás esetében a védelembe vételi eljárást le kell folytatni, helyzetértékelést kell készíteni?

A helyzetértékelés jelentősége az utóbbi időben felerősödött. Egyre nagyobb nehézséget jelent a családok működésének megismerése, ami érthető, hiszen legtöbb esetben jól tudják problémáikat, amiket el akarnak rejteni a külvilág elől. Ez csak egy hosszabb folyamat eredménye lehet, amelynek hitelessége azért fontos, mert meghatározza a beavatkozási területeket.

1983 óta dolgozom a gyermekvédelem különböző területein, néhány éve az egyik szociális munkás képzésben tanítom a gyermekjóléti szolgálatot, mint tantárgyat. Az eltelt évek alatt sokféle tapasztalatot szereztem saját eseteim kapcsán, és az ország különböző területein dolgozó kollegáktól.

A fentiek birtokában úgy érzem tudom, (vagy tudni vélem), hogy mi szükséges ahhoz, hogy kedvező változás következzen be egy család, egy gyermek életében. Legyen bármilyen szervezeti forma, bármilyen szolgáltatási csomag a változást csak egy feltétel nélküli elfogadásra képes, hiteles, felkészült szociális munkás tud generálni. Azt tapasztalom, hogy még a szaktudásnál is fontosabb a személyiség. A  kliens csak akkor lesz fogékony a változásra, ha „megérzi", és meg is tapasztalja az elfogadást, ha biztonságban érzi magát a segítőjével, aki tiszteli őt, emberi méltóságában, önértékelésében is megerősíti .

Nem szeretném lekicsinyelni a szervezet súlyát, hiszen azért is szorgalmaztam már 2005 évben a változást, de csak a két tényező együttes hatása vezethet eredményre. Márpedig nem szeretnék olyan rendszerben dolgozni, ahol csak a látszat dominál, és addig tart a munkánk eredménye, amíg érvényesül a kontroll hatása. A tényleges eredményekhez sok tényező együttállása szükséges.

Mi az, ami a társadalom felelőssége?

1.     Ma egy két vagy három gyermekes egyedül álló, vagy minimálbéren dolgozó anyuka, aki egyedül neveli gyermekeit minden transzfer ellenére sem képes megélni, lakást bérelni. A minimálbéren dolgozó párja sem sokat javít a helyzetén.

2.     A fenti család kis eséllyel tud bekerülni egy családok átmeneti otthonába, mert nincs férőhely. A gyermekei nevelésére alkalmas családból szociális indokkal nem lehet gyermeket kiemelni. (Szörnyű is lenne!) Akkor milyen eszközökkel segíthet a gyermekjóléti szolgálat? Úgy gondolom, hogy ez meghaladja kompetenciáját, ez a társadalom felelőssége

3.     Mit tehet a gyermekjóléti szolgálat, ha az iskola magántanulóságra kényszeríti a családot, vagy kérelmezi a szülő, vagy az iskola jelenti az igazolatlanokat, és fuccs a családi pótléknak. (Iskoláztatási támogatásnak.)

4.     Mit tehet a gyermekjóléti szolgálat a gettóban nevelkedő gyermekekért, amikor egy lakásban három generáció, negyven fő lakik tisztálkodási lehetőség nélkül?

A leírtak persze nem vezetnek előre a dilemmáink megoldásában de látni kell. hogy mire alkalmas, és mire nem a szolgálat.

Néha arról is elfelejtkezünk, hogy mi a funkciója a védelembe vételnek, és más célokra akarjuk használni.

Néha azt is elfelejtjük, hogy a szüleik nem ellenségei saját gyermeküknek, ugyan úgy szeretik őket, mint mi a magunkét. Csak a szomorú élethelyzetük másféle magatartásmódokat vált ki belőlük. Ezt sokszor képtelenek vagyunk megérteni, vagy elfogadni. A szegénykultúra és a középosztálybeli értékrend között akkora a szakadék, hogy azt nagyon nehezen ugorja át bárki is.

Mit gondolok én a rendszer működéséről, melyik megoldás kínálja a legtöbb esélyt?

Jelen társadalmi környezetben én a 3. pontban leírt megoldást tartom a legalkalmasabbnak arra, hogy tényleges változásokat idézzen elő.

 

Ugyanakkor sokkal határozottabb ellátásokat irányoznék elő a védelembe vételhez kapcsolódóan. Ez tenné hitelessé azt, hogy tényleges megoldást szeretnénk nyújtani.

Ilyenek lehetnének pl.

 

1.     Szükség esetén közmunka kötelező biztosítása

2.     Átmeneti elhelyezés garantálása

3.     Prioritás a lakáspályázatokon

4.     Az ellátásokhoz kötelező lakcím (Nem települési szintű)

5.     Az élethelyzethez igazodó rendkívüli pénzbeli támogatás

6.     Szociális bérlakásépítés (Hosszabb távú cél lehetne)

7.     A lakás korszerűsítésének támogatása

Kliensi képviselet a védelembe vétel esetén

Azt látjuk, hogy a védelembe vételi tárgyaláson a kliensek védelem nélkül maradnak, mindenki „ellenük van". A gyermekjólét sorolja az okokat, a gyámhivatal számon kér, stb.. A család sokszor nem is érti a felolvasott szöveget, de olyan is előfordult, hogy nem tudta a tárgyalás végén sem azt, hogy mi történt. A 3. pontban leírt esetben a területi gyermekjóléti szolgálat lehetne az, aki segíti a család érdekérvényesítését.

Összefoglalva a legfontosabb lépéseket

A segítés és kontroll szétválasztása, a felelősségek, kompetenciák tisztázása, az élethelyzethez igazodó, nevesített „védelmi szolgáltatások" biztosítása, a gyermekjóléti szolgálatok szolgáltatásainak megerősítése, a családok érdekérvényesítési hatékonyságának növelése - lennének azok a területek, amelyek elősegítenék az érintettek társadalmi integrációját.

 

2015. augusztus 18

 

Takács Imre

szociológus

Forrás: Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete